Placówka jest dofinansowana ze środków budżetu Państwa, dzięki dotacji celowej przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  • Wartość dofinansowania: 40 000,00 zł

Świetlica Integracyjna prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej. Placówka mieści się w Szkole Podstawowej im. ks. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej Skrodne.

Świetlica przeznaczona  jest dla dzieci i młodzieży romskiej i polskiej w wieku od 6 lat do 16 lat. Dzieci mają zapewnioną pomoc w nauce, korzystają z wielu interesujących zajęć: sportowych, muzycznych, plastycznych, komputerowych.

Zajęcia dają możliwość rozwoju zainteresowań, przyczyniają się do kształtowania prawidłowych postaw prospołecznych.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach następuje poprawa zachowania, wzrasta poziom edukacji ,następuje przełamanie niechęci szkolnej, zostają wyrównane braki edukacyjne. Wszystkie te działania służą wspomaganiu rozwoju dzieci. Dzieci romskie i polskie uczą się tolerancji, poszanowania kultury i praw innych narodów, poznają swoje obyczaje i zwyczaje.

 

Świetlica funkcjonuje jako placówka wsparcia dziennego i jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 – 16:00, w okresie wakacji w godzinach od 8:00 – 12:00.