KIEROWNIK  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, tel. 18 262 46 01 wew. 4

mgr  Katarzyna Niewiadoma, e-mail: katarzyna.niewiadoma@ochotnica.pl


GŁÓWNY KSIĘGOWY, tel. 18 262 46 01 wew. 3

Maria Zacher, e-mail: ksiegowoscgops@ochotnica.pl


ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH, tel. 18 262 46 01 wew. 1

Starszy  pracownik socjalny: Stanisława Gołdyn, e-mail: stanislawa.goldyn@ochotnica.pl

Starszy  pracownik socjalny: Stanisława Janiarczyk, e-mail: stanislawa.janiarczyk@ochotnica.pl

Starszy  pracownik socjalny: Elżbieta Brzeźny, e-mail: elzbieta.brzezny@ochotnica.pl

Specjalista pracy socjalnej: mgr Katarzyna Gołdyn, e-mail: katarzyna.goldyn@ochotnica.pl


ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH, tel. 18 262 46 01 wew. 2

Inspektor: lic. Katarzyna Czajka, e-mail: katarzyna.czajka@ochotnica.pl

Inspektor: mgr inż. Monika Dłubacz, e-mail: monika.dlubacz@ochotnica.pl


ASYSTENT  RODZINY: lic. Karolina Król, tel. 501 593 653


POMOC ADMINISTRACYJNA: Weronika Dłubacz, tel. 18 262 46 01


WYCHOWAWCA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ: lic. Jadwiga Jagieła