W związku z wejściem w życie 1 listopada 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 października 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2226) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku oświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej  informuję, że zmianie uległ załącznik do ww. wniosku

Wzór wniosku do pobrania w załączniku.

Załącznik do pobrania