Przeciwdziałanie Przemocy

W ostatni tydzień przed wakacjami szkoły gminne w ramach gminnej kampanii „Nie bądź obojętny na przemoc w rodzinie” otrzymały plakaty dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wieszanie plakatów na tablicach odbywało się kolegialnie , w trakcie tej czynności nauczyciele jeszcze raz w pigułce przedstawili uczniom zjawisko przemocy w rodzinie i sposoby walki z nim. Poniżej zdjęcia.