Płacisz składki na ubezpieczenie zdrowotne? Pamiętaj, że należy ci się nie tylko bezpłatna opieka zdrowotna, ale i sprzęt pomocny w życiu chorego człowieka.
Do  rehabilitacji  lub  wręcz dla  utrzymania  poziomu życia  osób  niepełnosprawnych, przewlekle chorych i poszkodowanych w wypadkach niezbędny jest sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze, takie jak np. wózek inwalidzki, różne protezy, aparaty ortopedyczne, aparaty słuchowe, okulary, buty ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, laski, kule itp. Te przedmioty możemy kupić na koszt NFZ, ale musimy mieć zlecenie od lekarza. Co trzeba zrobić, by dostać niezbędny sprzęt za darmo?
Idź do lekarza
Przede wszystkim musisz mieć zlecenie od lekarza specjalisty. Gdy on uzna, Żekoniecznie musisz korzystać z określonego rodzaju sprzętu, to:
na specjalnym formularzu wystawia na twoje nazwisko „zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym”;
zależnie od rodzaju przedmiotu lekarz może wypisać zlecenie raz na określony w przepisach okres Użytkowania (patrz ramka niżej).
WAŻNE:
Tylko konkretny specjalista może przepisać określony sprzęt ortopedyczny lub pomocniczy (np. zlecenie na aparat słuchowy wystawia laryngolog, a na soczewki okularowe – okulista).
Zaopatrzenie comiesięczne to:
pieluchomajtki pieluchy anatomiczne podkłady higieniczne cewniki zewnętrzne
cewniki wewnętrzne jednorazowe cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych
worki do zbiórki moczu
worki do zbiórki moczu przy nefrostomii zaopatrzenie stomijne
Raz na pewien czas dostaniesz:
aparaty, ortezy gorsety, kołnierze wózki inwalidzkie foteliki dla dzieci
parapodium, pionizator balkoniki, podpórki, laski, kule
materace i poduszki przeciwodleżynowe pasy przepuklinowe
inhalatory protezy piersi peruki
Idź do NFZ
Wydane przez lekarza zlecenie musi potwierdzić ten oddział wojewódzki NFZ, na terenie którego jesteś  zameldowany.  Jeśli  jesteś  czasowo  zameldowany  w  innym  województwie –  zlecenie potwierdzi ten oddział Funduszu, na terenie którego mieszkasz.
Zdarza  się,  Że   sprzęt  ortopedyczny  potrzebny  jest  natychmiast,  kiedy  jesteś  w  innym województwie. Wtedy zlecenie potwierdza oddział, na terenie którego jesteś zameldowany, przy czym w potwierdzeniu zlecenia pośredniczyć ma ten oddział Funduszu, na terenie którego przebywasz. Zlecenie możesz potwierdzić osobiście, korzystając z pośrednictwa innej osoby lub drogą pocztową. Do potwierdzenia zlecenia konieczny jest dowód osobisty i dokument poświadczający ubezpieczenie zdrowotne.
PAMIĘTAJ:
Pracownik NFZ, który potwierdza prawo do sprzętu ortopedycznego lub innego środka pomocniczego,  ma  prawo  zweryfikować  dane  zapisane  w  zleceniu  w  razie  jakichkolwiek
wątpliwości.
WAŻNE:
Informację, gdzie potwierdzić zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne, znajdziesz w oddziale wojewódzkim NFZ lub na jego stronie internetowej.
Zadbaj o kartę
Jeśli sprzęt, którym zmuszony jesteś się posługiwać, zużywa  się szybko i musisz go cyklicznie
wymieniać, dostaniesz tzw. Kartę zaopatrzenia comiesięcznego. Taka karta jest ważna przez 12 miesięcy.
Korzystając  z  niej,  nie  musisz  przed  każdym  zakupem  potwierdzać zlecenia  w  oddziale wojewódzkim NFZ. Karty wydają te punkty NFZ, które rejestrują zlecenia. Refundacja i potwierdzanie zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze prowadzone są na bieżąco. Jeśli  oddziałowi Funduszu  brakuje  pieniędzy na  zakup  sprzętu dla  wszystkich potrzebujących pacjentów, wtedy tworzy listę oczekujących, na którą wpisuje zainteresowanych w kolejności zgłoszenia.
Pilnuj terminu
Zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, takie jak np. wózki inwalidzkie, aparaty ortopedyczne, protezy, aparaty słuchowe, szkła okularowe czy materace przeciwodleżynowe, są ważne przez 90 dni od daty wystawienia ich przez lekarza. Jeśli zlecenie czeka w kolejce, okres jego ważności wydłuża się o czas oczekiwania.
Inaczej dzieje się, jeśli mamy zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze, takie jak pieluchomajtki, cewniki urologiczne, sprzęt stomijny, pieluchy anatomiczne, worki do zbiórki moczu, zestawy infuzyjne (wkłucia) do pomp insulinowych. Takie zlecenie ważne jest przez 30 dni od  daty  wystawienia  go  przez  lekarza.  Pamiętajmy  jednak,  Że   możemy  być  zaopatrzeni jednorazowo w tego typu środki pomocnicze na okres nie dłuższy niżtrzy kolejne miesiące.
Idź do sklepu
Z potwierdzonym zleceniem  lub  zleceniem  i  Kartą zaopatrzenia comiesięcznego  (dla środków pomocniczych o miesięcznym okresie Użytkowania)zgłaszasz się do wybranej placówki na terenie kraju, która podpisała umowę z NFZ „w zakresie realizacji zaopatrzenia ortopedycznego”. Może to być np. sklep medyczny, apteka, zakład optyczny czy punkt protetyki słuchu. Wykaz miejsc, w których można zrealizować zlecenie, znajdziesz na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.
Szukaj pomocy
Najczęściej sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze kupujesz samodzielnie. Jeśli jednak nie jesteś w stanie sam pójść do sklepu czy apteki, może ci w tym pomóc ktoś inny. Musi mieć jednak twoje pisemne upoważnienie w dowolnej formie. Jeśli twoja dolegliwość uniemożliwia wypisanie upoważnienia,  wystarczy  zaświadczenie  lekarza,  Że  twój   stan   uniemożliwia  ci   pisanie. Jeśli sam nie jesteś w stanie kupić środków pomocniczych, które wydawane są co miesiąc, może to zrobić ktokolwiek w twoim imieniu, bez konieczności posiadania upoważnienia.
WAŻNE:
NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w przepisach ministra zdrowia. Jeśli cena wybranego przez ciebie przedmiotu jest wyższa  niżcena
określona limitem, NFZ pokrywa koszty do wysokości limitu, a różnicę dopłacasz samodzielnie. Refundacja przysługuje ci na konkretny okres i dopiero po jego upływie lekarz może wystawić kolejny wniosek. Dlatego warto rozważnie kupować zaopatrzenie, by wybrany produkt był zgodny ze zleceniem lekarza, spełniał twoje oczekiwania i funkcje zdrowotne przez cały okres użytkowania.
Nie kupuj sam
Jeśli sam kupisz sprzęt, nie możesz liczyć na zwrot kosztów przez NFZ. Jedyną podstawą refundacji jest zlecenie wystawione przez lekarza, potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ. Zlecenie jest rodzajem czeku, na podstawie którego otrzymasz sprzęt. Sklep czy apteka same rozliczą się z NFZ. Część przedmiotów ortopedycznych możesz naprawiać na koszt NFZ (np. wózek inwalidzki, aparaty ortopedyczne, protezy kończyn). By jednak skorzystać z bezpłatnej naprawy, trzeba wypełnić wniosek o wykonanie naprawy, który także trzeba potwierdzić w oddziale wojewódzkim NFZ. Wniosek o naprawę traci ważność po upływie 30 dni od daty potwierdzenia. Naprawą zajmują się na ogół te placówki, w których kupiliśmy potrzebne przedmioty.
UWAGA:
Nie naprawia się z refundacją środków pomocniczych, czyli np. aparatów słuchowych!
Przed terminem
Jeśli w wyniku zmian w twoim stanie zdrowia przyznany ci sprzęt przestaje spełniać swoją funkcję, lekarz  może  wypisać nowe  zlecenie,  mimo  Że  nie  upłynął jeszcze  okres  jego  użytkowania. Może się przecież zdarzyć, Żenp. dzieci, ze względu na rozwój fizyczny, nie mogą dłużej posługiwać się przepisanym urządzeniem, gdyżwyczerpały się możliwości regulacji. Także u dorosłych mogą zajść takie zmiany w stanie zdrowia, które uniemożliwiają korzystanie z dotychczasowego zaopatrzenia. Przepisy przewidują zmianę sprzętu w takich okolicznościach.
WAŻNE:
Jeśli sprzęt przestał spełniać swoje funkcje i potrzebna jest wymiana, twój lekarz musi uzasadnić przyznanie  ci  po  raz  kolejny  odpowiedniego  przedmiotu.  Takie  zlecenie  koniecznie  musisz
potwierdzić w swoim oddziale NFZ. Nie przysługuje ci natomiast przedterminowe zaopatrzenie w
środki pomocnicze.
Źródło – Zespół Rzecznika Prasowego NFZ
Więcej informacji w oddziałach NFZ
Warszawa, ul. Grójecka 186 tel. 022 572 60 00 www.nfz.gov.pl (centrala)
małopolski
Kraków, ul. Ciemna 6 tel. 012 298 81 00

 

NFZ Nowy Targ
ul. Jana Kazimierza 22
Nowy Targ
tel. 018 264 63 06