Fundacja Towarzyszenia Rodzinie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne (online) dotyczące projektu: Rodzina Mimo Wszystko 2.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego realizowany jest przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Doświadczenie Fundacji prowadzenia poradni rodzinnych w Krakowie, Wadowicach i Chrzanowie wskazuje na olbrzymie zapotrzebowanie na specjalistyczną i kompleksową pomoc współczesnym rodzinom. Szczególne potrzeby zauważamy, w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, w których dostępność do tego typu usług jest ograniczona.

W ramach Projektu Rodzina mimo wszystko 2 powstały trzy Specjalistyczne Poradnie Rodzinne w Zakopanem, Myślenicach i Nowym Targu. Beneficjenci będą mogli otrzymać bezpłatną pomoc psychologa, pedagoga, mediatora, psychoterapeuty oraz innych specjalistów pracujących z rodzinami.

Dzięki podjętym działaniom wierzymy, że uda się zwiększyć dostępności pomocy specjalistycznej dla rodzin zamieszkujących obszary wiejskie i miejsko-wiejskie w powiatach tatrzańskim, nowotarskim, myślenickim, czego konsekwencją będzie poprawa jakości życia rodzin oraz ich członków.

Więcej informacji na stronie:

https://ftrodzinie.pl/projekt-rodzina-mimo-wszystko-2/

lub pod numerem telefonu:

780 169 179

Materiały promocyjne