Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o realizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Na ten cel pozyskano środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 79 200,00 zł. Wartość całego zadania wynosi 79 200,00 zł

NAZWA PROGRAMU
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Gminy Ochotnica Dolna oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program adresowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W Gminie Ochotnica Dolna realizowany będzie:

  • moduł II  – zakłada poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” tj. zastosowanie opaski bezpieczeństwa.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2022 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 79 200,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 79 200,00 zł