Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej poszukuje informacji o osobach, które w przyszłości byłyby zainteresowane świadczeniem usługi asystenta osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców naszej gminy.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej może świadczyć osoba, niebędąca członkiem rodziny uczestnika, która:

  • Posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:

– asystent osoby niepełnosprawnej,

– opiekun osoby starszej,

– opiekun medyczny,

– pedagog,

– psycholog,

– terapeuta zajęciowy,

– pielęgniarka,

– fizjoterapeuta;

  • Posiadająca co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o kontakt osobisty w GOPS Ochotnica Dolna, telefoniczny tel 18 262 46 01 lub e-mail: gopsochotnica@pro.onet.pl