Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że Gmina Ochotnica Dolna uzyskała dofinansowane ze środków budżetu państwa, w wysokości 103 608,00 zł otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym kwotę:

  • 83 050,00 zł – na dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
  • 20 558,00 zł – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej tj. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości – usługi informatyczne oraz podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej – usługi prawne – kontynuacje projektów z roku 2022.

 

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

 

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust.2 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące.

 

Całkowity koszt zadania w roku 2024 wynosi: 1 174 800,00 zł

Wartość dofinansowania: 103 608,00 zł

Data podpisania umowy: luty 2024 r.