W celu zrekompensowania wzrostów kosztów cen na rynku energii na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, której zapisy weszły w życie 18 października 2022 r. wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.

Dopłata przysługiwać będzie tym gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania energię elektryczną, w tym również posiadaczom pomp ciepła.

Podstawowa wysokość dodatku elektrycznego wynosić będzie 1000 zł. Kwota ta ulegnie jednak zwiększeniu do 1500 zł, w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w całym 2021 roku wynosiło więcej niż 5000 kWh.

Podobnie jak w przypadku dodatku węglowego oraz dodatku energetycznego, dodatek elektryczny będzie jednorazowy i nie będzie podlegał rozliczeniu. Oznacza to, że kwota dopłaty będzie mogła zostać przeznaczona na dowolny cel.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeden dodatek elektryczny przysługiwać będzie na jeden adres. Niemożliwe jest zatem uzyskanie kilku dopłat w sytuacji, gdy pod jednym adresem funkcjonuje formalnie kilka gospodarstw domowych.

Dodatek elektryczny przysługiwać będzie osobom zamieszkującym w danym lokalu. Nie będzie mieć znaczenia zameldowanie wnioskodawcy. O dopłaty wnioskować będą mogli zatem również najemcy zamieszkujący w wynajmowanym lokalu.

Warunkiem uzyskania dopłaty będzie odpowiednie zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), potwierdzające korzystanie z ogrzewania elektrycznego lub pompy ciepła. Co istotne jednak, dopłata przysługiwać będzie jedynie wówczas, gdy odpowiednie źródło ogrzewania zostało wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 roku. Zmiany dokonane w Ewidencji po tym dniu nie będą wiążące dla celów wypłaty dodatku.

Co ważne, dodatek elektryczny nie będzie przysługiwał gospodarstwom, które wykorzystują energię elektryczną pochodzącą z instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci.

Wniosek o dodatek elektryczny można będzie złożyć w terminie od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Zgodnie z przepisami, wypłata dodatku elektrycznego musi nastąpić w terminie do 31 marca 2023 roku.