Fundacja POWER przy pomocy i wsparciu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Warszawie 17.08.2022 r. powołała do życia pierwsze na terenie małopolski Centrum Pomocy Dzieciom w Ludźmierzu i Rabce Zdroju.

 

Centrum Pomocy Dzieciom to specjalistyczna placówka, w której dzieci pokrzywdzone przestępstwami oraz ich niekrzywdzący opiekunowie otrzymują bezpłatna wielospecjalistyczną pomoc pod jednym dachem. Skrzywdzone dziecko, które nie dostanie odpowiedniego wsparcia, ma trudności w odzyskaniu poczucia własnej wartości i zaufania do ludzi.

Specjaliści – psycholodzy, terapeuci, psychiatrzy i prawnicy w Centrum Pomocy Dzieciom podejmują interwencje kryzysowe, udzielają konsultacji, prowadzą z dziećmi spotkania terapeutyczne. Udzielają też wsparcia prawnego i psychologicznego rodzicom podopiecznych, by wiedzieli, jak radzić sobie z trudną sytuacją, jak najlepiej pomóc swojemu dziecku i jak dbać o interesy dziecka. Jest to szczególnie ważne, gdy w związku ze skrzywdzeniem dziecka uruchomione zostają procedury prawne. Rodzicom bardzo potrzebne jest to, że mogą liczyć na wsparcie w całym procesie interwencji karnej.

Zespół placówki działa we współpracy z lokalnymi służbami – sądami, prokuraturami, miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, placówkami ochrony zdrowia, oświaty, czy policją.

 

Pomoc w CPD jest bezpłatna.

 

CPD udziela dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania seksualnego bezpłatnego wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego, prawnego. Terapeuci pomagają poradzić sobie z lękiem, złością i poczuciem winy. Centrum gwarantuje również pomoc medyczną, udzielaną przez lekarzy znających specyfikę psychicznych i somatycznych konsekwencji krzywdzenia.

Zakres pomocy:

  • konsultacje psychologiczne, terapeutyczne, psychiatryczne, porady prawne, prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci pokrzywdzonych oraz dla ich rodziców i opiekunów;
  • interwencje w sytuacjach kryzysowych w przypadkach podejrzenia przestępstw wobec dzieci; – konsultacje dla profesjonalistów (psychologów, pedagogów, pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych) podejrzewających lub stwierdzających przestępstwa i krzywdzenie dzieci;
  • grupy wsparcia, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i opiekunów;
  • indywidualne lub grupowe przygotowanie do udziału w procedurach karnych.

Wyżej wymienione wsparcie oferuje Centrum Pomocy Dzieciom zlokalizowane w Ludźmierzu przy ulicy Jana Pawła II 97 oraz w Rabce Zdroju ul. Kilińskiego 46b

Centrum czynne jest w następujących godzinach:

  • poniedziałek 9:00-17:00
  • wtorek 11.00-19:00
  • środa – piątek 9.00-17.00

Kontakt telefoniczny z CPD pod numerem 534 300 254