„Dostawa 40 sztuk „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu” postępowanie nr 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa 40 sztuk „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu” – postępowanie nr 2, w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Prosimy o zwrócenie uwagi na zmiany, które zostały dokonane w treści opisu zamówienia, jak również załączników, w stosunku do poprzedniego unieważnionego postępowania.

Więcej informacji w BIP GOPS Ochotnica Dolna:

Biuletyn Informacji Publicznej