19 września 2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o wsparciu odbiorców ciepła, przewidująca m.in. dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego. Ustawa weszła w życie we wtorek 20 września 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego i węglowego będzie można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej.

O dofinansowanie mogą się starać gospodarstwa domowe, które używają do ogrzewania:

 • kotła na paliwo stałe zasilanego pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,
 • kotła na paliwo stałe, kominka, kozy, ogrzewacza powietrza, trzonu kuchennego, piecokuchni albo pieca kaflowego na paliwo stałe, zasilanego drewnem kawałkowym,
 • kotła gazowego zasilanego skroplonym gazem LPG,
 • kotła olejowego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dopłaty do ogrzewania gazem LPG, drewnem, pelletem i olejem opałowym, będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość dofinansowania jest zależna od rodzaju paliwa wykorzystywanego do ogrzewania.

 • 3 000,00 zł– gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,
 • 2 000,00 zł– gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
 • 1 000,00 zł– gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym,
 • 500 zł– gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Nie ma kryterium dochodowego. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej  w terminie do 30 listopada 2022:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00,
 • pocztą tradycyjną na adres Ośrodka – os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, platformy ePUAP /gopsochotnicadolna/skrytka pod warunkiem podpisania wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego.