planem prowadzenia Gminnej Kampanii „Nie bądź obojętny na przemoc w rodzinie ”  uczniowie kl. I i II gminnych Gimnazjów  w II kwartale 2016r. na zajęciach plastycznych  wykonywali prace na temat przeciwdziałania przemocy  w rodzinie. W każdym Gimnazjum nauczyciel zajęć plastycznych wytypował 1 pracę do konkursu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  na wykonanie pracy plastycznej, której tematem  jest hasło „Nie bądź obojętny na przemoc w rodzinie”, którego nagrodami  będą :
– za najlepszą pracę – umieszczenie na  gminnych ulotkach i  plakatach na temat przeciwdziałania  przemocy w rodzinie oraz akcesoria  plastyczne.
– za drugie miejsce nagroda książkowa
– za trzecie miejsce nagroda książkowa
 Na posiedzenie zespoły wpłynęły prace :
1. Emilii  Wodyl uczennicy kl. IIb Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej
2. Katarzyny Kapłaniak uczennicy kl. I Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Dolnej
3. Wiktorii Wąchała uczennicy kl. Ib Gimnazjum nr 1 w Tylmanowej
 
Wybór najlepszej pracy był bardzo trudny ponieważ wszystkie wyrażały głębię zjawiska przemocy w rodzinie  i zrozumienie tematu prze twórcę. Niestety trzeba było wybrać na plakat tylko 1 pracę. I tak jako najlepszą pracę wytypowano pracę Wiktorii Wąchała, a II miejsce otrzymały ex aequo pozostałe dwie prace.