Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że rusza Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 podprogram 2021 r. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z tego programu wzorem lat ubiegłych, którzy spełniają konieczne kryterium dochodowe:

  • dla osoby samotnej 1 823,60 zł

  • dla osoby w rodzinie 1 410,00 zł

zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej celem uzyskania koniecznych skierowań do dnia 31 maja 2023 r.

Kierownik GOPS

Katarzyna Niewiadoma