W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu  „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” na 2022 rok, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego programu do dnia 18 października 2021 r. ( karta do pobrania poniżej lub w tutejszym Ośrodku)

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

1) wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,

2) wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania),

3) wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

4) wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Wypełnione karty pozwolą  na  oszacowanie potrzeb w zakresie usługi asystenckiej i przystąpienie  Gminy do programu. ( Karta do pobrania).

Szczegółowe informacje o programie znajdziecie Państwo klikając link :

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

lub dzwoniąc pod numer tel. 18 262 46 01.

Karta zgłoszenia

Załączniki