Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o realizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Program dofinansowano ze środków budżetu państwa 

NAZWA PROGRAMU
„Korpus Wsparcia Seniorów”

NAZWA ZADANIA

Dofinansowanie gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (Moduł II)

KWOTA DOFINANSOWANIA: 26 414,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 33 017,50 ZŁ

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Gminy Ochotnica Dolna oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program adresowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W Gminie Ochotnica Dolna realizowany jest:

  • MODUŁ II  – zakłada poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” tj. zastosowanie opaski bezpieczeństwa.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2023 roku