To projekt realizowany w 2022 roku przez Fundację Dzień Dobry i skierowany do grupy aktywnych seniorów, dla których istotne są wszelkie inicjatywy służące lokalnej społeczności.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych sześć inicjatyw senioralnych na rzecz lokalnych społeczności. Uczestnicy wezmą również udział w: 2-dniowym wyjeździe szkoleniowo-integrującym w Krynicy-Zdroju, webinarium w lokalnym centrum wolontariatu, wizycie studyjnej w Krakowie, warsztatach tematycznych oraz wymiennych spotkaniach pomiędzy grupami Projekt zakończy się spotkaniem podsumowującym w Regietowie.

Głównym celem projektu JESTEM SENIOREM – DZIAŁAM Z WIGOREM! jest rozwijanie kompetencji obywatelskich i wzrost zaangażowania 48 seniorów powyżej 60. roku życia w działalność na rzecz społeczności lokalnych w powiatach: nowosądeckim, nowotarskim, gorlickim i limanowskim.

Do grupy beneficjentów należą osoby w wieku powyżej 60. roku życia, mieszkających na terenie powiatów: nowosądeckiego, nowotarskiego, gorlickiego i limanowskiego, które są zainteresowane rozwijaniem istotnych społecznie kompetencji obywatelskich, a także są gotowe przejąć rolę liderów w grupie aktywnie działających seniorów.

Aby zgłosić swój udział w projekcie należy:

  • zebrać grupę 8-osobową w wieku 60+ zamieszkującą teren powiatu nowosądeckiego, nowotarskiego, gorlickiego, limanowskiego,
  • zapoznać się regulaminem konkursu oraz do 2 czerwca maja br. złożyć formularz zgłoszeniowy z proponowaną inicjatywą (dokumenty dostępne na stronie: www.fundacjadziendobry.pl oraz na profilu Fundacji na Facebooku: https://www.facebook.com/DzienDobryFundacja/oraz w biurze Fundacji).

Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu) na adres: Fundacja Dzień Dobry, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz. 3 czerwca przedstawiciele fundacji skontaktują się z wybranymi grupami i poinformują o zakwalifikowaniu do projektu.

Dokumenty projektowe:

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

e-mail: biuro@dziendobryfundacja.pl

tel. 18 441-19-94