Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że istnieje jeszcze możliwość otrzymania tzw. „opaski bezpieczeństwa”, ratującej życie, z przyciskiem SOS, który umożliwia połączenie się z Telecentrum i ratownikami medycznymi.

Osoby zainteresowane otrzymaniem takiej opaski proszone są o kontakt w pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej telefon: 18 262 46 01 w celu zapisania się na listę.

Zgłoszenia będą przyjmowane codziennie w dni robocze, do dnia 30 września 2022 r. w biurze Ośrodka, os. Dłubacze 160, w godzinach 8:00 do 16:00.

Zadanie jest finansowane z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Wybrane w postępowaniu „opaski bezpieczeństwa” są produktami medycznymi, ładowanymi w sposób dogodny dla osób starszych, za pomocą ładowarek indukcyjnych, które zapewniają całodobową opiekę na odległość przez centrum monitoringu zatrudniające co najmniej ratowników medycznych i/lub opiekunów medycznych i/lub pielęgniarki.