Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej poszukuje osoby zainteresowanej świadczeniem usług dla 1 uczestnika programu, jako opiekun w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa„ realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Poszukiwana osoba świadczyć  będzie usługę opieki  wytchnieniowej  dla członka rodziny sprawującej bezpośrednią opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania, polegającą na czasowym odciążeniu jej od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację.

Praca na umowę zlecenie.

Usługi opieki wytchnieniowej, mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej3) ,pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta

lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub

Osoby zainteresowane podjęciem świadczenia tej usługi proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej, os. Dłubacze 161, Tel.18 262 46 01; e-mail: gops@ochotnica.pl .