Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że dnia 20 grudnia 2023 Gmina Ochotnica Dolna podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 105/AR/FP/2023 na przyjęcie dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy na rok 2023.

Głównym celem programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”.

W ramach programu zostaną dofinansowane:

  • dodatek do wynagrodzenia przysługujący asystentowi rodziny, zatrudnionemu w Gminie Ochotnica Dolna na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.” tj. 22 listopada 2023;

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy wynosi: 2 000,00 zł
Koszt całkowity zadania wynosi: 

  • koszty zatrudnienia asystenta rodziny za okres listopad-grudzień 2023 rok

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy wynosi: 6 957,61zł
Koszt całkowity zadania wynosi:
9 094,92 zł.